sâmbătă, 21 noiembrie 2009

Hrisov de instiintareHrisov,
Boieri dumneavoastră avem plăcerea de a vă vesti că în frumoasa zi de marţi, 17 noiembrie 2009 s-a întrunit spre hotărâre Sfatul Domnesc şi s-a vestit tuturor învăţăceilor acestei aşezări a Colegiului Tehnic "Ion Creangă", că se va pune la treabă Clubul de Istorie "Plăieşii Cetăţii"...
Vrem a vă da de ştire, ca noi, străjeri la poarta muntelui şi plăieşi ai Cetăţii Neamţ, dăm şfară în ţară că în ziua de 17 a lui Brumar, văleatu’ 7517, de la facerea lumii, azi fie 2009, ne-am adunat pentru povaţă şi sfat... să punem la cale drumul lung al istoriei locale.
Încununăm vestea şi atârnăm pecetea pe aceast hrisov, rugând pe Măria Sa, Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, „apărâtorul neînfricat al credinţei şi al patriei străbune, marele ctitor de lăcaşuri sfinte”, să ne învrednicească şi pe noi să transmitem urmaşilor urmaşilor lui şi ai noştri tezaurul spiritual primit din vremuri străbune, ce rămâne pecete a identităţii nostre romăneşti.
Din respect pentru învăţăcei şi pentru istoria glorioasă a Măriei Sale, noi promitem, cu voia Domnului, că vom duce mai departe opera recunoştinţei veşnice a urmaşilor dregătorilor şi slujitorilor Măriei Sale.