marți, 4 mai 2010

ZIUA VETERANILOR DE RAZBOI






MOTTO:
„ Cinste lor... şi să le mulţumim pentru ceea ce ne-au lăsat.”


“Trebuie să ştim ce s-a întâmplat, pentru a nu mai repeta asemenea greşeli” – acesta a fost mesajul primordial pentru sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice. Programul activităţilor şcolare dedicate Zilei Veteranilor de Război a cuprins:
~ „Istoria armatei române în pagini de carte" - expoziţie de carte;
~ „Au fost şi au mai rămas …” - expoziţie tematică (statistici, fotografii, documente, hărţi)şi filmuleţe cu veterani de război;
~ „Scrisori de război” - cutremurătoarele mărturiia doi supravieţuitori ai celui De Al Doilea Razboi Mondial;
~ „În memoria veteranilor de război”- 4 filmuleţe dedicate armatei române;
~ „Ordine, medalii, monede şi insigne”- expoziţie cu colecţii deţinute de elevii Iftode Dumitriţa(12F)şi Pintilie Vasile(12 J rp);
Invitat a fost dl. prof. Vasile Vranceanu, care a ţinut o prelecţiune despre veteranii din I RM, din cel de-al II RM.

Coordonatori activitate:
Prof.istorie Elena-Diana Spiridon
Prof.istorie Roxana Filip
Prof.istorie Constantin Paşcu
Cojocariu Mihail Dragoş(12B), coordonator Clubul de Istorie "Plaiesii Cetatii"
Bibilotecar Magda Spiridonescu


„ O lacrimă şi o cunună de stejar nu sunt însă destul pentru acest mormânt. Să nu plângem şi să nu împletim cununa dacă nu ne aducem aminte că avem mari şi grele datorii către cei căzuţi în luptă” M. Eminescu.

În urmă cu 108 ani, pe 29 aprilie 1902, prin Înaltul Decret Regal, semnat de Regele Carol I, se prevedea că "ostaşii care au luat parte la campania din anul 1877, adică cei care au fost mobilizaţi în ziua de 29 aprilie 1877, împlinind 25 de ani la 29 aprilie 1902, se numesc veterani".
La elaborarea acestui act normativ s-au avut în vedere reglementările internaţionale în materie - Convenţia Statelor Europene din anul 1870, de la Geneva, în care s-a hotărât ca ostaşii chemaţi de patrie la luptă să devină după un sfert de veac de la mobilizare veterani de război.
După 1945, veteranii de război au început să fie triaţi şi apreciaţi după culoare politică, după fronturile pe care au luptat, iar mai apoi, marginalizaţi şi uitaţi. Le-au fost anulate drepturile acordate în perioada interbelică, iar pentru unii a început o perioadă de abuzuri şi nedreptăţi.
În 1990 s-a reînfiinţat Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, fiind declarat veteran orice cetăţean român care a luptat în Primul şi Al Doilea Război Mondial.
Prin reînfiinţarea ANVR s-a reînnodat tradiţia instituită în 1902 de Regele Carol I şi s-a reinstituit calitatea de veteran de război, s-au stabilit criteriile de accedere a titlului de veteran, precum şi o paletă de drepturi şi facilităţi atât pentru veteranii de război, cât şi pentru invalizi, văduve de război, văduvele veteranilor de război, care să le asigure condiţii mai bune de viaţă.
Prin publicarea în Monitorul Oficial a legei nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, preşedintele României, din aceea perioada, Ion Iliescu a oferit brevete. Alături de aceste brevete s-a înmânat „Crucea Comemorativa a celui de- al doilea război mondial, 1941-1945”, pentru serviciile militare aduse statului român în timpul celui de-al doilea război mondial.
Ziua Veteranilor de Război din România s-a instituit în baza Legii nr. 303/2007, sărbătorirea acesteia organizându-se, anual, pe 29 aprilie.




SE STING VETERANII!
Se sting veteranii, lăsaţi în uitare,
Încet, în tăcere şi-n lacrimi, se sting.
Şi nimeni nu-i plânge! Pe nimeni nu-l doare
Că mor veteranii! Nici ei nu mai plâng!
Priveşte-i! Mai mişcă! Mai sunt încă vii!
Şi-aşteaptă să sune… un ultim atac,
Căci astăzi sunt iarăşi în linia-ntâi
Şi-aşteaptă semnalul. Şi rabdă. Şi tac.
Priveşte-i trecând, resemnaţi, spre vecie,
Păşind măiestuos, ca lumea să ştie
Că ei n-au cerşit, nu s-au plâns, n-au crâcnit!
Au luptat, au muncit, au tăcut … şi-au murit!
De-au fost generali, de-au fost simpli soldaţi
Pe front nu contează ! Nu este o lege
Să-ţi apere gradul. Eşti doar un bărbat
În lupta cu moartea. Şi moartea n-alege.
Din Est până-n Vest, întregul pământ
Cu sângele lor în război l-au udat.
Cu trupuri uitate sub cruci de mormânt
Tot drumul Golgotei a fost jalonat.
Iar cei ce-au scăpat de cumplitul infern
La matcă întorşi, au fost aşteptaţi
Potrivit obiceiului nostru etern
La Aiud, la Sighet, la Piteşti, la Galaţi.
De-aceea, copile, când trec veteranii
Cu feţele supte, de sfinţi bizantini,
Opreşte-te-n loc, că ei sunt titanii
Istoriei noastre! Şi … lor să te-nchini.
Sunt candele sfinte! Cât pâlpâie încă
Mai dă-le onorul! Aceşti oameni trişti
Ţi-au clădit viitorul în piatră şi-n stâncă
Şi-au murit pentru tine! Ca tu să exişti!

Un veteran de război...